Konsylium nad defektami

konsylium nad defektami: Patrz komitet zarządzania usterkami.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

defect triage committee: See defect management committee.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]