Kontrola jakości

kontrola jakości: Operacyjne techniki i działania, część zarządzania jakością, koncentrująca się na spełnieniu wymagań jakościowych. [wg. ISO 8402]

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

quality control: The operational techniques and activities, part of quality management, that are focused on fulfilling quality requirements. [after ISO 8402]

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]