Kontrola konfiguracji

kontrola konfiguracji: Element zarządzania konfiguracją składający się z oceny, koordynacji oraz udzielenia lub nieudzielenia zgody na zmianę elementów
konfiguracji po formalnej identyfikacji elementu konfiguracji [IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

configuration control: An element of configuration management, consisting of the evaluation, co-ordination, approval or disapproval, and implementation of changes to configuration items after formal establishment of their configuration identification. [IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]