Kontrola ryzyka

kontrola ryzyka: Proces, w którym podejmuje się decyzje i implementuje metryki w celu redukcji ryzyka lub utrzymania go na określonym poziomie. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

risk control: The process through which decisions are reached and protective measures are implemented for reducing risks to, or maintaining risks within, specified levels. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]