Kontrola testu

kontrola testu: Zadanie z zakresu zarządzania testem, którego celem jest opracowanie i zastosowanie działań korygujących projekt testowy, kiedy monitoring pokazuje odchylenie od planu. Patrz też zarządzanie testami. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

test control: A test management task that deals with developing and applying a set of corrective actions to get a test project on track when monitoring shows a deviation from what was planned. See also test management. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]