Kontrola wersji

kontrola wersji: Patrz kontrola konfiguracji.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

version control: See configuration control.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]