Kontroler

kontroler: Patrz przeglądający

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

checker: See reviewer

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]