Koszt jakości

koszt jakości: Całkowity koszt związany z jakością, na który składają się koszty działań prewencyjnych, ocen, koszty awarii wewnętrznych i zewnętrznych. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
cost of quality: The total cost spent on quality activities and issues and often split into prevention costs, appraisal costs, internal failure costs and external failure costs. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]