Kreator instalacji

kreator instalacji: Oprogramowanie dostarczone na odpowiednich nośnikach, które prowadzi instalatora przez proces instalacji. Zazwyczaj wykonuje proces instalacji, informuje o jego wynikach i prosi o wybór opcji.  [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

cost of quality: The total cost spent on quality activities and issues and often split into prevention costs, appraisal costs, internal failure costs and external failure costs.  [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]