Kryteria akceptacji

Kryteria akceptacji: Kryteria wyjścia, które moduł lub system musi spełniać, aby został zaakceptowany przez użytkownika, klienta lub inny uprawniony podmiot [IEEE 610]  [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
acceptance criteria: The exit criteria that a component or system must satisfy in order to be accepted by a user, customer or other authorized entity [IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]