Kryteria wznowienia

kryteria wznowienia: Aktywności testowe, które muszą być powtórzone podczas ponownego rozpoczynania prac testowych po ich wstrzymaniu. [za IEEE 829] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

resumption criteria: The testing activities that must be repeated when testing is restarted after a suspension. [After IEEE 829] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]