Kryteria zawieszenia

kryteria zawieszenia: Kryteria używane do (tymczasowego) zatrzymania wszystkich lub części aktywności testowych na elementach testowych. [IEEE 829] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
suspension criteria: The criteria used to (temporarily) stop all or a portion of the testing activities on the test items. [After IEEE 829] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]