Kryterium ukończenia

kryterium ukończenia: Patrz kryterium wyjścia.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

completion criteria: See exit criteria.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]