Kryterium wejścia

kryterium wejścia: Zbiór ogólnych i specyficznych warunków, których spełnienie jest wymagane do kontynuacji procesu od określonego zadania, np. fazy testów. Celem kryterium wejścia jest ochrona przed rozpoczęciem zadania, w sytuacji, gdy pociąga to za sobą więcej (zmarnowanych) nakładów pracy w porównaniu z nakładem pracy potrzebnym do osiągnięcia stanu spełnienia kryterium wejścia. [Gilb i Graham] 
entry criteria: The set of generic and specific conditions for permitting a process to go forward with a defined task, e.g. test phase. The purpose of entry criteria is to prevent a task from starting which would entail more (wasted) effort compared to the effort needed to remove the failed entry criteria. [Gilb and Graham]