Krytyczny czynnik sukcesu

krytyczny czynnik sukcesu: Element, niezbędny w organizacji lub projekcie do wypełnienia jej/jego misji. Krytyczne czynniki sukcesu to te czynniki lub aktywności, które są niezbędne do zapewnienia powodzenia.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

critical success factor: An element necessary for an organization or project to achieve its mission. Critical success factors are the critical factors or activities required for ensuring the success.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]