Kwalifikacje

kwalifikacje: Proces demonstrowania zdolności do spełnienia wyspecyfikowanych wymagań. Uwaga: termin „kwalifikowany” jest używany do wybierania odpowiadającego statusu [ISO 9000] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
qualification: The process of demonstrating the ability to fulfill specified requirements. Note the term ‘qualified’ is used to designate the corresponding status [ISO 9000] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]