Lider testów

lider testów: Patrz kierownik testów.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

test leader: See test manager.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]