Log (dziennik) testów

log (dziennik) testów: Chronologiczny zapis szczegółów związanych z wykonaniem testów. [IEEE 829] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
test log: A chronological record of relevant details about the execution of tests. [IEEE 829] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]