Logowanie testu

logowanie testu: Proces rejestrowania informacji o wykonanych testach do logu testu. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
test logging: The process of recording information about tests executed into a test log. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]