Łoże testowe

łoże testowe: Patrz środowisko testowe.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

test bed: See test environment.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]