LSKiS

LSKiS: Liniowa Sekwencja Kodu i Skok (ang. A Linear Code Sequence And Jump), składająca się z trzech następujących punktów (zwyczajowo identyfikowanych po numerze linii w kodzie źródłowym): rozpoczęcie liniowej sekwencji wykonywanych instrukcji, koniec sekwencji liniowej i docelowa linia, do której wykonywanie programu jest przekazywane po zakończeniu liniowej sekwencji. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
LCSAJ: A Linear Code Sequence And Jump, consisting of the following three items (conventionally identified by line numbers in a source code listing): the start of the linear sequence of executable statements, the end of the linear sequence, and the target line to which control flow is transferred at the end of the linear sequence. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]