Małpie testowanie

małpie testowanie: Metoda testowania polegającą na losowym wyborze z szerokiego zakresu wejść i losowym naciskaniu przycisków, ignorując sposób, w jaki produkt powinien być używany. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

monkey testing: Testing by means of a random selection from a large range of inputs and by randomly pushing buttons, ignorant on how the product is being used. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]