Manifest Agile

manifest Agile (Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania). Określenie zasad, które stanowią zwinne wytwarzanie oprogramowania. Te zasady to:
- ludzie i współpraca ponad procesy i narzędzia;
- działające oprogramowanie ponad obszerną
dokumentację;
- współpraca z klientem ponad formalne
ustalenia;
- reagowanie na zmiany ponad podążanie za
planem.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

agile manifesto: A statement on the values that underpin agile software development. The values are:
- individuals and interactions over processes and
tools
- working software over comprehensive
documentation
- customer collaboration over contract negotiation
- responding to change over following a plan

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]