Mapa myśli

mapa myśli: Diagram używany do przedstawiania słów, idei, zadań, lub innych elementów związanych i układających się wokół centralnego słowa lub idei. Mapa myśli jest używana do generowania, wizualizacji, strukturalizowania i klasyfikowania idei oraz jako środek pomocniczy w poznawaniu, organizacji, rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji i pisaniu.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

mind map: A diagram used to represent words, ideas, tasks, or other items linked to and arranged around a central keyword or idea. Mind maps are used to generate, visualize, structure, and classify ideas, and as an aid in study, organization, problem solving, decision making, and writing.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]