Martwy kod

martwy kod: Patrz nieosiągalny kod.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

dead code: See unreachable code.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]