Maskowanie usterek

maskowanie usterek: Patrz maskowanie defektów.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

fault masking: See defect masking.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]