Metoda drzewa klasyfikacji

metoda drzewa klasyfikacji: Czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki testowe, opisane za pomocą drzewa klasyfikacji, projektowane są do wykonania kombinacji reprezentantów wejść i / lub przetworzonych wyjść. [Grochtmann] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
classification tree method: A black box test design technique in which test cases, described by means of a classification tree, are designed to execute combinations of representatives of input and/or output domains. [Grochtmann] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]