Metryki pokrycia Chowa

metryki pokrycia Chowa. Patrz pokrycie N przełączeń. [Chow]

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

Chow's coverage metrics: See N-switch coverage. [Chow]

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]