Miara

miara: Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/ cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru. [ISO 14598] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
measure: The number or category assigned to an attribute of an entity by making a measurement. [ISO 14598] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]