Międzyoperacyjność

międzyoperacyjność: Zdolność oprogramowania do współdziałania z jednym lub większą liczbą wskazanych modułów lub systemów [zgodnie z ISO 9126]. Patrz także funkcjonalność. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
interoperability: The capability of the software product to interact with one or more specified components or systems. [After ISO 9126] See also functionality. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]