Misja testowania

misja testowania: Cel testowania w organizacji, często dokumentowany jako część polityki testów. Patrz także polityka testów.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

test mission: The purpose of testing for an organization, often documented as part of the test policy. See also test policy.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]