Model Dojrzałości Organizacyjnej

Model Dojrzałości Organizacyjnej (CMM Akronim od angielskiego Capability Maturity Model): Pięć poziomów stanowiących strukturę, która opisuje kluczowe elementy efektywnego procesu oprogramowania. Model zdolności dojrzałości organizacyjnej składa się z najlepszych praktyk w planowaniu, inżynierii, zarządzaniu i konserwacji oprogramowania [CMM]. Patrz także zintegrowany model dojrzałości organizacyjnej (CMMI). [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
Capability Maturity Model (CMM): A five level staged framework that describes the key elements of an effective software process. The Capability Maturity Model covers best-practices for planning, engineering and managing software development and maintenance. [CMM] See also Capability Maturity Model Integration (CMMI). [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]