Model Dojrzałości Testów

Model Dojrzałości Testów(TMM akronim od angielskiego Test Maturity Model): Pięciostopniowa podstawa działań na rzecz  ulepszenia procesu testowego, zgodna z Modelem Dojrzałości Organizacyjnej (Capability Maturity Model CMM), który opisuje kluczowe elementy efektywnego procesu testowego. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
Test Maturity Model (TMM): A five level staged framework for test process improvement, related to the Capability Maturity Model (CMM) that describes the key elements of an effective test process. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]