Model oparty na zawartości

model oparty na zawartości: Model procesu zawierający szczegółowy opis dobrych praktyk inżynierskich, np. praktyki stosowane w testowaniu.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

content-based model: A process model providing a detailed description of good engineering practices, e.g. test  ractices.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]