Model V

model V: Opis czynności cyklu zycia wytwarzania oprogramowania od specyfikacji wymagań do pielęgnacji. Model V ilustruje jak czynności testowe mogą być integrowane z każdym etapem cyklu życia wytwarzania oprogramowania. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
V-model: A framework to describe the software development life cycle activities from requirements specification to maintenance. The V-model illustrates how testing activities can be integrated into each phase of the software development life cycle. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]