Modyfikowalność

modyfikowalność: Zdolność produktu oprogramowania do wprowadzania wyspecyfikowanych zmian. [ISO 9126] Patrz także pielęgnowalność.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

changeability: The capability of the software product to enable specified modifications to be implemented. [ISO 9126] See also maintainability

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]