Monitor

monitor: Narzędzie programistyczne albo sprzętowe, które działa równolegle z testowanym modułem lub systemem i nadzoruje, rejestruje oraz analizuje zachowanie modułu lub systemu. [IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
monitor: A software tool or hardware device that runs concurrently with the component or system under test and supervises, records and/or analyses the behavior of the component or system. [After IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]