Monitorowanie testów

monitorowanie testów: Zadanie w zarządzaniu testowaniem, zajmujące się okresowym sprawdzaniem statusu projektu testowego. Przygotowywane są raporty porównujące stan aktualny z planowanym. Patrz też zarządzanie testami. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
test monitoring: A test management task that deals with the activities related to periodically checking the status of a test project. Reports are prepared that compare the actuals to that which was planned. See also test management. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]