Najlepsza praktyka

najlepsza praktyka: Zalecana metoda albo nowatorska praktyka, która przyczynia się do lepszych wyników organizacji w danym kontekście, zwykle uznawana za "najlepszą" przez inne podobne organizacje. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
best practice: A superior method or innovative practice that contributes to the improved performance of an organization under given context, usually recognized as ‘best’ by other peer organizations. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]