Narzędzie do analizy dynamicznej

narzędzie do analizy dynamicznej: Narzędzie podające informacje o stanie wykonywanego programu. Takie narzędzia używane są najczęściej do znajdowania nieprzypisanych wskaźników, sprawdzanie alokacji, użycia i dealokacji pamięci oraz do oznaczania jej wycieków. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

dynamic analysis tool: A tool that provides run-time information on the state of the software code. These tools are most  commonly used to identify unassigned pointers, check pointer arithmetic and to monitor the allocation, use and de-allocation of memory and to flag memory leaks. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]