Narzędzie do modelowania

narzędzie do modelowania: Narzędzie, które wspiera walidację modeli oprogramowania lub systemów [Graham] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
modelling tool: A tool that supports the validation of models of the software or system [Graham]. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]