Narzędzie do projektowania testu

narzędzie do projektowania testu: Narzędzie, które wspiera projektowanie testu generując wejścia ze specyfikacji  (przechowywanej na przykład w repozytorium systemu typu CASE jak narzędzie zarządzania wymaganiami), z wyspecyfikowanych warunków testu przechowywanych w samym narzędziu lub z kodu. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
test design tool: A tool that supports the test design activity by generating test inputs from a specification that may be held in a CASE tool repository, e.g. requirements management tool, from specified test conditions held in the tool itself, or from code. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]