Narzędzie do przygotowywania danych testowych

narzędzie do przygotowywania danych testowych: Rodzaj narzędzia testowego, które zezwala na wybranie danych z
istniejącej bazy danych lub ich stworzenie, wygenerowanie, przetworzenie i edycję dla użycia w testowaniu. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
test data preparation tool: A type of test tool that enables data to be selected from existing databases or created, generated,
manipulated and edited for use in testing. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]