Narzędzie do testowania hiperłączy

Narzędzie do testowania hiperłączy: Narzędzie używane do sprawdzenia czy na stronie webowej nie znajdują się nieprawidłowe hiperłącza. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
hyperlink tool: A tool used to check that no broken hyperlinks are presented on a web site.  [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]