Narzędzie do testowania przeciążającego

narzędzie do testowania przeciążającego: Narzędzie, które wspiera testowanie przeciążające. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
stress testing tool: A tool that supports stress testing. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]