Narzędzie do wykonywania testu

narzędzie do wykonywania testu: Rodzaj narzędzia testowego, które jest w stanie wykonać inne oprogramowanie używając
testowych skryptów automatycznych, np. narzędzie rejestrująco-odtwarzające. [Fewster i Graham] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
test execution tool: A type of test tool that is able to execute other software using an automated test script, e.g. capture/playback. [Fewster and Graham] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]