Narzędzie do zabezpieczeń

narzędzie do zabezpieczeń: Narzędzie, które wspiera zabezpieczenia operacyjne. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
security tool: A tool that supports operational security. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]