Narzędzie do zarządzania incydentami

narzędzie do zarządzania incydentami: Narzędzia ułatwiające rejestrację incydentów i śledzenie ich statusów. Często oferują funkcje śledzenia i kontroli przepływu pracy związanego z przydziałem, naprawą i retestami. Zapewniają również możliwość raportowania. Patrz również: narzędzie do zarządzania defektami. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
incident management tool: A tool that facilitates the recording and status tracking of incidents. They often have workfloworiented facilities to track and control the allocation, correction and re-testing of incidents and provide reporting facilities.
See also defect management tool. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]