Narzędzie do zarządzania testami

narzędzie do zarządzania testami: Narzędzie wspomagające zarządzanie testami i sterowanie częścią procesu testowego. Zwykle ma kilka możliwości takich jak zarządzanie testaliami, planowanie testów w czasie, logowanie rezultatów, śledzenie postępu prac,

zarządzanie incydentami oraz raportowanie wyników testów. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test management tool: A tool that provides support to the test management and control part of a test process. It often has several capabilities, such as testware management, scheduling of tests, the logging of results, progress tracking, incident management and test reporting. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]