Narzędzie mierzące pokrycie

narzędzie mierzące pokrycie: Narzędzie dające obiektywną miarę, które elementy strukturalne (np. wyrażenia, gałęzie) zostały
sprawdzone przez zestaw testowy. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
coverage tool: A tool that provides objective measures of what structural elements, e.g. statements, branches have been exercised by a test suite. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]